Thân khóa Allegion 5400 series

Giá bán : Vui lòng liên hệ

Chức năng thoát hiểm
Trường hợp
ổ khóa được đưa vào cửa trên một con đường thoát trong một bộ phần mềm văn phòng chẳng hạn, trường hợp khóa nên được chứng nhận EN 179 để sử dụng thoát hiểm. ổ khóa như vậy có thể được vận hành bằng một hành động đơn lẻ trên các đòn bẩy trong sự chỉ đạo của các lối thoát mà sẽ rút latchbolt chốt đồng thời để cho thoát ngay lập tức.
Thân khóa Allegion 5400 series

 
  
  

  
  

  

 

 

TỔNG NHẬN XÉT : 0

Nhận xét
Sản phẩm tương tự
Sản phẩm bán chạy